In 1854 richtte de Franse priester Jules Chevalier de Missionarissen van het H. Hart op. Omdat hij de hulp van vrouwen bij missiewerk belangrijk vond installeerde hij in 1874 de nieuwe congregatie Dochters van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart. In 1880 verlieten ze Frankrijk, vanwege de geldende anti-klerikale politiek en vestigden zich in Tilburg, Brabant aan de Bredaseweg.

 

 

In 1915 werd aan dezelfde Bredaseweg het noviciaatshuis Notre Dame opgericht. Na enkele verbouwingen, waarvan de ingrijpendste in 1958, werd het gebouw compleet wit geschilderd en heette vanaf toen ‘het witte klooster aan de Bredaseweg’. In 1980 werd een nieuw stuk, als kloosterbejaardenoord aangebouwd aan de Sint Oloflaan. In 2008-2009 zijn alle religieuzen vertrokken.

Tegenwoordig is in het vroegere ‘witte klooster’ woonoord De Wever – wonen, ondersteuning, zorg en behandeling – voor oudere inwoners uit Midden-Brabant gevestigd.

 

 

 

 

In 2017 vond er in het gebouw een inventarisatie plaats van belangrijke kunstwerken, waaronder een glas-in-loodraam met als titel: St.  JOSEPH ZORG. Het raam werd aangetroffen in de gang naar de kapel aan de westzijde van het gebouw.

Opvallend in de inventarisatie is de duiding van de maker: ‘.. het raam … doet denken aan het oeuvre van de Tilburgse glazenier Piet Clijsen..’. Geen zekerheid dus maar wel een duiding van een professional. Om die reden schrijven we het raam, weliswaar onder enig voorbehoud, toe aan Piet Clijsen.