Our Mother of Sorrows Monastery and Retreat Center, vestigde zich in de eerste helft van de 20ste eeuw als eerste klooster in de regio. In 1955 werd het gebouw flink uitgebreid vanwege de drie belangrijkste functies van de orde in West-Springfield: leden van de orde konden er een contemplatief leven leiden, actieve priesters konden zich er terugtrekken én er werden priesters en monniken opgeleid.

Doordat het bewonersaantal terugliep werd er door de orde in 1990 gestart met een verzorgingshuis voor ouderen, maar in 1993 werd het klooster definitief gesloten en verkocht.

 

De Orde van de Passionisten was een belangrijke opdrachtgever voor Piet Clijsen; in meerdere gebouwen zijn ramen van hem te vinden, of in ieder geval waren ze er te vinden.

Voor Monastery Heights maakte Piet Clijsen meerdere ramen: Adam and Eve (1953) en een set van 3 ramen over de Annunciatie (1962).

Helaas zijn geen van de ramen nog in het gebouw terug te vinden. Contacten met vroegere, Orde van de Passionisten, en huidige eigenaren heeft helaas niets opgeleverd. Kortom, het zijn ‘gewoon’ Verloren ramen.

Annunciation, 1962
Adam and Eve, 1953