pietclijsen1311

klein2scherp

De Maagd is in alle opzichten een bijzonder gebouw. Begonnen als kerk is het inmiddels een intensief gebruikt en drukbezocht theater. Door de bouwstijl is het het gebouw op de Grote markt prominent aanwezig en heeft de aanblik van een sprookjesgebouw.

 

De grote, kleurrijke glas-in-loodramen zorgen voor een vreemde maar aangename sfeer.  Horecavoorzieningen zijn in dezelfde ruimte beschikbaar waardoor de ramen daadwerkelijk zijn geïntegreerd.

Op alle plekken in dit gedeelte van het gebouw zijn de ramen steeds zicht- en voelbaar.

In totaal zijn er nog 10 ramen te zien in theater De Maagd. Destijds zijn er 12 geplaatst maar twee zijn bij de ombouw van kerk naar theater overbodig geworden en daarom verplaatst naar de St. Gertrudiskerk, aan de andere kant van de Grote Markt.

In een aparte bijdrage worden de ramen uitgebreid beschreven. Hier volstaan we met te vermelden dat de ramen in twee delen zijn geordend.

Alle ramen hebben betrekking op het leven van Maria. Aan de rechterkant van het gebouw verwijzen de voorstellingen naar positieve gebeurtenissen in het leven van Maria; om die reden zijn de ramen aan die kant ook kleurrijker dus minder somber. De ramen aan de andere kant zijn enigszins triester van sfeer, alhoewel de grote kleuroppervlakken veel vergoeden.