Op de foto hiernaast St. Michael’s kloosterkerk, zoals de kerk in de volksmond heet. Een beeld van een kerk in betere dagen. Zou Piet Clijsen ooit geweten hebben dat zijn ramen in dit monumentale gebouw een plaats gevonden hadden? Zo simpel wij tegenwoordig de wereld rond klikken was destijds nog onmogelijk. Zou zijn tussenpersoon (Adrian Hamers) foto’s gestuurd hebben van de ramenlocatie of alleen maar de fysieke maten?

Zo indrukwekkend de kerk altijd was, zo naargeestig ziet die er nu uit. Inmiddels is de kerk opgenomen op de lijst van 10 meest bedreigde historische gebouwen in de New Jersey.

De Passionisten is een katholieke congregatie die in 1720 is opgericht. Persoonlijk bezit was weliswaar verboden maar dat gold duidelijk niet voor de congregatie.

Voor Piet Clijsen was de congregatie erg belangrijk omdat ze een belangrijke opdrachtgever waren.

Voor onze zoektocht hebben we de organisatie benaderd en komen daarop zeker nog uitgebreid terug.

Bovenstaand een foto van de kerk via Google Earth (15-11-2020).

In Verhalen een verslag van Thomas, die de kerk heeft bezocht op zoek naar de ramen.