De ramen van Piet Clijsen die in de St. Gertrudiskerk staan zijn daar niet voor gemaakt. Oorspronkelijk maakten zij deel uit van de serie Maria-ramen in De Maagd. Dit gebouw werd in 1829 als Heilige Maagdkerk geopend en in 1990, na een ingrijpende verbouwing, nogmaals maar toen als theater met 600 zitplaatsen. Twee ramen moesten wijken om ruimte te maken voor het toneel en alles wat daarbij hoort. Dit zijn de twee ramen die zijn te bezichtigen in de St. Gertrudiskerk.

De St. Gertrurdiskerk ligt aan de andere kant van de Grote Markt in het centrum van Begen op Zoom. De Maagd ligt er recht tegenover en dus vlakbij. Voor bezoekers is het daarom heel praktisch om de ramen in beide kerken in één toer te bekijken.

De St. Gertrudiskerk is dagelijks geopend. De Maagd heeft openingstijden gerelateerd aan het theaterprogramma; die staan aan de buitenkant van het gebouw aangegeven.