Sas van Gent ligt in de regio Zeeuws-Vlaanderen, nabij de Belgische grens.

De geschiedenis van Sas van Gent hangt samen met de zoektocht van de stad Gent naar een verbinding met de zee. In de 13de eeuw hadden de Gentenaars de Lieve gegraven, die de stad via het Zwin met de zee verbond. Na de verzanding van het Zwin in de 15de eeuw moest men echter een nieuwe vaarweg vinden.

Men mocht de Graaf Jansdijk echter niet doorsteken, tot Keizer Karel daarvoor in 1549 toch toestemming gaf, mits dat gebeurde met een sluis.

Pas bij de hereniging van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden in 1815 kon er weer worden gedacht aan verbeteringen van de situatie. Willem I besloot in 1823 het kanaal te verlengen naar Terneuzen, waarmee een belangrijke verbinding voor de regio werd gerealiseerd.