Verreweg het meeste werk van Piet Clijsen is te vinden in gebouwen in Nederland: kerken, scholen, kantoren en fabrieksruimtes. zelfs woonhuizen. In ons eigen huis in Tilburg was bijvoorbeeld de tochtdeur tussen hal en gang voorzien van een groot raam; een kwetsbaar raam dat weleens beschadigd raakte tijdens ons spel.

Een glazenier maakt glas-in-loodramen en die zijn er dan ook veel te vinden. Daarnaast weten we van mozaiek-ramen, glas-in-beton, zelfs een fresco.

Gelukkig zijn veel van de gebouwen nog steeds te bezoeken en kunnen de ramen worden bekeken. In enkele gevallen heeft een kerk een andere bestemming gekregen, maar dan hebben de eigenaren in nagenoeg alle gevallen de ramen laten staan. We weten in ieder geval van één gebouw waar na de restauratie de ramen verdwenen waren: Franciscus Kweekschool in Breda (zie hiernaast).

Steeds vaker worden gebouwen afgebroken om plaats te maken voor nieuwbouw. In die gevallen dachten we een beroep te kunnen doen op de huidige of voormalige eigenaar. Tot onze verbazing en veelal verbijstering hadden die echter helemaal geen foto’s of ander materiaal over de ramen. Zo heeft het bouwarchief van het bisdom Den Bosch alles opgeslagen over het gebouw en de schatten in de kerk, maar geen enkele foto van de enorme ramen, die eens indruk maakten in de inmiddels afgebroken kerk.

Inmiddels hebben we in Nederland veel materiaal kunnen verzamelen. Daarvoor bedanken we langs deze weg graag iedereen die ons heeft geholpen om toegang te krijgen de gebouwen. Daarnaast voor hun gastvrije ontvangst, verhalen en uitleg over het werk.

Veel van het werk van Piet Clijsen in Nederland is inmiddels gevonden maar ook veel nog niet. Onze zoektocht gaat daarom door, want we willen het via deze website allemaal laten zien.

St. Franciscus Kweekschool, Breda