De Burgerzaal was vroeger een ontvangstruimte van de gemeenteraad. Tegenwoordig heet deze zaal Oranjezaal en wordt gebruikt als trouwzaal.

De ramen links van de gedenkramen voor burgemeester van de Mortel werden aangeboden door de kamer van Koophandel en Fabrieken en verbeelden handel en industrie.

Daartegenover, een schenking van de katholieke instituten voor hoger onderwijs, zoals de Katholieke Leergangen (nu Fontys Hogescholen) en de toenmalige R. K. Handelshogeschool (uitgegroeid tot de Universiteit van Tilburg/Tilbury University).

In het midden Sint Willibrord, de eerste aartsbisschop van Utrecht. Hij bracht het christendom en daarmee de christelijke wetenschapsbeoefening in Nederland.

Opvallend is dat Piet Clijsen, signeert met P. of Piet Clysen, met een griekse ‘y’. Zeer opvallend zelfs voor iemand die, in ieder geval dit kind, indien nodig wees op de ‘ij’ met twee puntjes.

Bron: Een rondgang door het Paleis-Raadhuis, Peeters Ronald, G. Steijns, Stadsmuseum Tilburg/VVV Stadspromotie gemeente Tilburg, 2012.