In 1739 werd er in Sas van Gent, gelegen aan het kanaal van Gent naar Terneuzen, een klein kerkje gebouwd. In 1892 werd het oorspronkelijke kerkje, dat inmiddels te klein was geworden, vervangen door een nieuwe, grote kerk: de Cuyperskerk, ontworpen door Joseph Cuypers, zoon van de beroemde Amsterdamse architect Pierre Cuypers (o.a. Rijksmuseum en Centraal Station).

De formele naam van de kerk luidde: Heilige Maria Hemelvaartkerk, Cuyperskerk in de volksmond. Deze laatste naam was de bijnaam die de toenmalige pastoor aan de kerk gaf. Overigens wordt in het archief van het bisdom Breda ook nog gesproken van de Maria ten Hemelopnemingkerk.

 

 

In 2012 werd de kerk gesloten en gezocht naar een andere bestemming. Dat duurde tot 2018 toen de Stichting Behoud Cuyperskerk het gebouw voor het symbolische bedrag van één euro kocht. In de plannen van de stichting werd het gebouw omgebouwd naar een marktruimte, zodat naast het behoud van het monumentale gebouw tevens een aantrekkelijk en levendige voorziening aan het centrum werd toegevoegd.

Gelukkig zijn de (6) ramen van Piet Clijsen, geplaatst in 1956, behouden. Helaas zijn de beschikbare foto’s ervan niet erg duidelijk. Er worden nog steeds serieuze pogingen gedaan om actuele foto’s te verkrijgen.