Voor het Kolegio Alejandro Paula (KAP) heeft Piet Clijsen in 1953, 5 ramen ontworpen en uitgevoerd. De ramen laten de personificaties zien van de Zeven Vrije Kunsten, die symbool staan voor de toenmalige stand van kunst, kennis en wetenschap: Grammatica, Dialectica/logica, Retorica, Aritmetica, Geometria, Musica en Astronomia.

In de loop van de tijd waren de ramen zwaar beschadigd. De belangrijkste beschadiging bestond uit het volledig ontbreken van de onder-ramen.

In 2010 nam docente Frans aan het KAP, Eileen Keasberry, het initiatief om de ramen, samen met Marian van Binsbergen, te restaureren. Om het project te financieren hebben zij de organisatie Glas-in-Nood Curaçao opgericht waarin alle sponsoren van het project werden ondergebracht.

Hierdoor en met de morele, materiële en financiële steun van vrienden, collega’s en familie in Nederland en Curaçao hebben zij het project kunnen realiseren.

Aangezien de restaurateurs geen feitelijk beeld hadden van de onder-ramen hebben zij ervoor gekozen die ‘in de geest’ van Piet Clijsen te ontwerpen: een geslaagde werkwijze.