Goirkestraat 72-74, in de volksmond tegenwoordig bekend als Huize Goirke.

Links is de kapel, herkenbaar aan de houten klokkenstoel op het dak.

Huize Goirke is in de 19e eeuw ontstaan als onderdeel van de fabriek van Van Amelsvoort. In 1838 begonnen de Zusters van Liefde er een armenschool, terwijl ze zelf, samen met enkele demente en depressieve vrouwen, in de fabrikantenwoning woonden. Vanaf 1842, nadat een passend nieuw klooster was gebouwd, werden ze steeds actiever in allerlei soorten van onderwijs; in de loop van de tijd werd er van alles bijgebouwd, waarna het gebouwencomplex ontstond zoals te zien op bovenstaande foto.

In 1961 werd het klooster opgeheven en het gebouw aangepast voor bewoning door studenten. In 2000 brandde alles af en werd in 2008 hersteld met de bouw van 23 appartementen.

Bron: Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant. Alphen a/d Maas, 2010.

Een eenvoudig bestand zou dit worden, er was immers maar één foto van het werk van Piet Clijsen in dit gebouw: een fresco, de enige die hij heeft gemaakt. Soms gaan dingen totaal anders dan verwacht, zoals nu. Al zoekend en schrijvend bleek namelijk dat er een direct verband bestond tussen de oorspronkelijke kapel in het gebouw en de fresco die Piet Clijsen daar aanbracht. Toen Huize Goirke ook nog eens deel werd van een feitelijk drama waren twee verhalen niet te voorkomen.

.

 

Wij woonden inmiddels in Frankrijk, toen we in 2000 door Annelies werden getipt over een fresco van Piet Clijsen in een kapel in de Goirkestraat in Tilburg. Tijdens een volgend Nederland-bezoek in datzelfde jaar gingen we uiteraard kijken. Zoals vaker werden we ook nu weer overweldigd door wat we zagen.

De fresco toont de Kroning van Maria door de Goddelijke Drie-eenheid: God de Vader (rechts), God de Zoon (links) en God de Heilige Geest. Vaak  werden heiligen en/of engelen afgebeeld die de kroning bijwoonden.

Hoe moeilijk moet het niet zijn geweest om verhoudingen te bewaren terwijl de kunstenaar steeds boven zijn hoofd moet werken, maar ook rekening moet houden met de kromming van het plafond.

We waren nog net op tijd bleek al snel, want een grote brand verwoestte grote delen van de gebouwen. Helaas was een vervolgbezoek door de brandschade daarom niet meer mogelijk.

Lees voor meer informatie: Verhalen > Huize Goirke: de kapel; Huize Goirke: in de brand.

Huize Goirke: de kapel

Huize Goirke: in de brand