De naam Dyonisiuskerk heb ik pas voor het eerst gehoord toen ik er in 2019 kwam om foto’s te maken. Wij spraken altijd over de Goirkese kerk.

In het centrum staat vlakbij het Paleis Raadhuis de Heikese kerk, zoals wij die noemen; officieel heet deze ook Dyonisiuskerk. Ramen van Piet Clijsen staan in de eerste kerk, die van het Goirke.

De kerk ligt vlakbij de Van Hogendorpstraat waar Piet Clijsen ook heeft gewoond. Zijn vader, Leonardus Clijsen, is begraven op het kerkhof achter de kerk. Daarvoor maakte Piet Clijsen een kleurrijke met mozaïek ingelegde grafsteen; helaas is die geruimd.

Foto: Jan Korpershoek

De kerk wordt al geruime tijd verbouwd met als doel een historisch zo oorspronkelijk mogelijk gebouw te creëren. Bij een nieuw bezoek in 2020 was het nog niet klaar, maar duidelijk was wel dat een duidelijke visie leidt tot een indrukwekkende restauratie.

De ramen zijn erg opvallend in het gebouw. Allereerst doordat ze de hele achterkant van de kerk beslaan. Belangrijker is dat in de kerk een verzameling van ramen is geplaatst, gebruikmakend van hele andere technieken en stijlen, waardoor ze een totaal andere uitstraling hebben.

De drie soorten ramen, die samen de verzameling vormen, dateren uit: 1945, 1957 en 1958. Overigens kunnen daardoor de verschillen in stijl niet helemaal worden verklaard. Immers al in de jaren ’30 heeft Piet Clijsen bijvoorbeeld zéér kleurrijke ramen met modern vormgegeven figuren in een zeer herkenbare stijl, gemaakt voor De Maagd in Bergen op Zoom. Zijn keuzes voor stijlen mede gebaseerd op specifieke opdrachten?

Opmerkelijk is tot slot dat er allerlei herkenbare relaties zijn gelegd tussen de Goirkese kerk en de andere kerken, in andere parochies van Tilburg. In de ramen achterin rechtsboven zijn de verschillende parochiekerken goed herkenbaar. Zie ook de beschrijving (link)Hierdoor hebben die ramen ook een historische betekenis.

Vanwege die verscheidenheid in stijl, sfeer, zeggingskracht zijn de ramen in de Dyonisiuskerk van het Goirke wel héél erg bijzonder. Daarnaast passen ze op een bijzondere manier in een even bijzonder gebouw.

In Verhalen > Dyonisiuskerk, Goirke, is de integrale tekst te lezen die de gidsen in de kerk aan bezoekers over de ramen vertellen.

Met dank aan Ad Smulders, voorzitter Technische Commissie parochie Peerke Donders.

Alle soorten ramen staan door elkaar in het overzicht hieronder.