Huize Goirke: in de brand

      In 2000 brandde Huize Goirke af. Een enorme woestenij bleef achter. Gelukkig bleek het nog mogelijk om het gebouw te redden, helaas niet de fresco van Piet Clijsen. Beelden laten de verwoesting en schade zien aan het gebouw, zowel binnen als buiten, maar ook aan de fresco, alhoewel nog wel herkenbaar.   […]

Huize Goirke: de kapel

Huize Goirke is in de loop van zo’n 150 jaar door ver- en nieuwbouw een statig maar vooral eigenzinnig gebouw geworden. Dat komt door de steeds veranderende functie van de gebouwen – van armenopvang tot eerste sociale voorzieningsgebouw van Tilburg tot klooster tot woningencomplex – maar vooral door de architectuur met allerlei monumentale kenmerken. In […]

Corona en Piet Clijsen

Sinds begin vorig jaar leven we met de strenge regels die horen bij de corona pandemie die ons teistert. Omdat elk nadeel ook een voordeel heeft werden we blij verrast door onverwachte aandacht voor een belangrijk raam van Piet Clijsen over een pokkenepidemie, die in mei 1951 in Tilburg heerste; zwarte pokken om precies te […]

Ome Harrie

Ome Harrie was getrouwd met tante Annie, zus van Piet Clijsen. Er moet een bijzondere relatie hebben bestaan tussen de twee families. Zo mocht ik, best uitzonderlijk voor die tijd en pas 11 jaar oud, bij mijn neefje Ruud logeren, hun jongste zoon. Maar er zijn meer aanwijzingen. Ome Harrie overleed jong, slechts 53 jaar. […]

Gruzels

Het was een bijzonder raam om meerdere redenen. Allereerst had niemand zo’n raam in huis: glas in beton, waarvan de kleuren alleen ten volle waren te zien als het licht was. Bovendien was het gemaakt door vader, de glazenier. Wat we verder wisten was dat het raam, geplaatst in het huis van Joos Clijsen en […]

Gebrandschilderde ramen maken

Gebrandschilderd glas is glas dat wordt beschilderd en bewerkt om een voorstelling te maken. Nadat het glas is beschilderd wordt het gebrand in een oven (600-700°). Gebrand glas wordt vervolgens gefixeerd met loodstrips. Het is een complex en tijdrovend proces waarvoor veel ervaring onontbeerlijk is. Op de foto’s hiernaast is Piet Clijsen te zien tijdens […]

Meer ramen van Piet Clijsen in de abdij?

Meer ramen van Piet Clijsen in de abdij? ‘Misschien staan er nog meer ramen van Piet Clijsen in het klooster’, opperde abt Bernardus. Ze (twee) zijn uit hetzelfde jaar 1947 en hebben wellicht enkele vergelijkbare stijlkenmerken, lichtte hij toe. De ramen waarover hij het had staan in de abtskapel, ook wel St. Jozefkapel genoemd, vlakbij […]

Ramen abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven

In het gebied waar de abdij staat stonden destijds 7 boerderijen, allemaal eigendom van Koning Willem II. Toen eind 19e eeuw Franse trappisten een veilig onderkomen zochten in Brabant kochten ze één van de boerderijen en stichten daar de abdij. De twee ramen in het Poortgebouw vertellen de geschiedenis van de trappisten in Berkel-Enschot. Overigens […]

Logo pietclijsen1311.nl

Bijna elke professionele website gebruikt een logo. Een belangrijk middel om de herkenbaarheid te vergroten. Uit mijn professionele verleden weet ik nog dat je als bedrijf daarvoor vaak diep in de buidel moest tasten: herkenbaarheid moet wat kosten, leek het motto. Voor deze site wordt ook een logo gebruikt. Bedrijfsmatig totaal onbelangrijk want deze site […]