Canada is een land in het noorden van Noord-Amerika. In het zuiden wordt het door de Verenigde Staten begrensd en in het oosten door de Atlantische Oceaan. De westelijke grens wordt gevormd door de Amerikaanse staat Alaska en de Grote Oceaan en in het noorden ligt de Noordelijke IJszee. De hoofdstad van Canada is Ottawa.

De naam Canada is afgeleid van het indiaanse woord kanata, wat nederzetting betekent. Het land werd al duizenden jaren bewoond door indianen en inuit voordat het vanaf de 16e eeuw door de Europeanen, met name Fransen en Engelsen, werd verkend en gekoloniseerd. In 1867 vormden vier Engelse koloniën de Canadese Confederatie. In 1982 werd het land formeel geheel onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk.

Canada is een federale staat met 10 provincies en 3 territoria en een parlementaire constitutionele monarchie. Het staatshoofd van Canada is koningin Elizabeth II, die in Canada wordt vertegenwoordigd door de gouverneur-generaal terwijl het hoofd van de regering de premier is.

Ver voordat de Europeanen het land koloniseerden, woonden er al diverse inheemse volkeren in het hedendaagse Canada. In 1763 kwam het land geheel in Britse handen.

Canada, in zijn huidige vorm, ontstond op 1 juli 1867 toen Boven-Canada (Ontario) en Beneden-Canada (Quebec) werden verenigd in de Dominion of Canada. In 1982 verdween met de aanname van de Canada Act het laatste restje Britse controle over het land.