Na een revolutionaire opstand maakte België zich op 4 oktober 1830 onafhankelijk van Nederland. Nadat aansluiting bij Frankrijk mislukte, werd gekozen voor een onafhankelijke staat met een koning: Leopold van Saksen-Coburg-Gotha. België is sinds eind 20e eeuw een federaal land en een constitutionele monarchie.

België is een in meerdere opzichten verdeeld land, zoals: staatkundig en wat betreft taal. Maar ook op lokaal geografisch niveau is verdeeldheid een toepasselijk woord. Zo bestaat Putte uit drie gemeenten: Putte (Woensdrecht, NL), Putte-Stabroek (b) en Putte-Kapellen (B).

Bron: Wikipedia

De Belgische Revolutie van 1830, waarmee België onafhankelijk werd van Nederland

Een tweetal vermeldenswaardige organisaties die zich bezig houden met (religieuze) kunst:

PARCUM is het door de Vlaamse overheid erkende museum en  kunstgeschiedenis.

Corpus Vitrearum International is het eerste internationale initiatief voor de verzameling van kunstgeschiedenis