Balgoij is een klein dorp, ruim 700 inwoners, dat, sinds 1980, deel uitmaakt van de gemeente Wijchen (Gelderland).

In 1914 werd de toenmalige St. Janskerk gesloopt, slechts de toren bleef over.

In hetzelfde jaar werd aan de andere kant van het dorp een nieuwe kerk gebouwd naar het ontwerp van architect Jan van der Valk: Sint Johannes de Doperkerk.

In 1941 werden de ramen van Piet Clijsen geplaatst.

In het noord en zuidtransept waren dat figuratieve voorstellingen terwijl, naar de geest van de tijd en rekening houdend met de weinig beschikbare financiële middelen de andere ramen werden vervangen door decoratieve glas-in-loodramen, eventueel met een tekst, zoals in de doopkapel: ‘ik doop u in den naam’.