De Koppelpoort

Bewoning in Amersfoort en omgeving gaat ver terug in de tijd. Al in het mesolithicum trokken jagers en verzamelaars door de regio.

De eerste vermelding van Amersfoort dateert uit 1028. Er moet toen sprake geweest zijn van een boerennederzetting.

Door de komst van de spoorwegen, tweede helt 19e eeuw, werd Amersfoort een belangrijk knooppunt.

Toen in dezelfde periode de regering Amersfoort ook nog eens aanwees als garnizoensstad waren werk en inkomsten voor de stad en haar bewoners gegarandeerd.

Tegen het einde van de 20e eeuw kreeg de stad een sterke impuls dankzij de Groeistad-status. Dit leidde tot de bouw van nieuwe Vinex- en andere wijken.