Sinds 1887 is Hamers bekend als handelaar van religieuze kunst, variërend van gesmede gebruiksvoorwerpen tot grote glas-in-loodramen: alle producten worden specifiek voor elke klant én met de hand gemaakt.

Eén van hun zaken was in Tilburg gevestigd. Waarschijnlijk zijn hierdoor contacten ontstaan die uiteindelijk hebben geleid tot een succesvolle samenwerking. Er zijn nogal wat ramen gemaakt voor de Amerikaanse en Canadese markt en Hamers was in alle gevallen de intermediair.

 

Hamers had een speciale brochure voor het werk van Nederlandse kunstenaars. Het werk van Piet Clijsen stond er verzameld in een speciale sectie: Clysen Studios.

Om zijn ramen te mogen verkopen moest worden voldaan aan de Amerikaanse regels. Een beëdigde verklaring over zijn werk tot dan, de prijzen die daarvoor werden berekend, bleek cruciaal. Blijkbaar wilde men vaststellen of hij niet profiteerde van de levering van glas-in-loodramen in een andere markt en daardoor Amerikaanse kunstenaars oneigenlijke concurrentie zou aandoen.

Tot slot. De ontdekking van de rol van Adrian Hamers Church Interiors, zoals het bedrijf tegenwoordig formeel heet, gaf ons veel hoop op een succesvolle zoektocht naar de ramen van Piet Clijsen in Amerika en Canada. Helaas was het destijds geen gewoonte om een archief bij te houden, waardoor we al snel vastliepen.