Glazeniers hebben behoorlijk veel ruimte nodig voor het uitoefenen van hun vak. Niet alleen veel spullen maar ook veel ruimte om die te kunnen gebruiken. Een beginnend glazenier moet daarvoor creatief zijn in het vinden van praktische oplossingen en concessies doen. In het geval van Piet Clijsen was de eerste werkruimte opgezet in zijn slaapkamer, vlak voor de openslaande deuren naar het balkon, vanwege de behoefte aan daglicht.

De schuur op de plaats werd gebruikt voor het vuile werk en, als de weersomstandigheden het toelieten, voor allerlei andere klusjes; niet geïsoleerd, vaak vochtig, dus niet zo bruikbaar voor het verwerken van kwetsbare materialen.

Noot: Piet Clijsen met zijn vrouw en kind voor de schuur op de plaats. In combinatie met de werkplek in de slaapkamer was dit zijn eerste atelier.

 

 

Zijn eerste echt grote opdracht waren de ramen voor De Maagd in Bergen op Zoom. Blijkbaar was zijn vakbekwaamheid voor het uitvoeren van zijn ontwerpen tot professionele glas-in-loodramen nog niet voldoende, want daarvoor werd Karel van Mijnsbergen ingeschakeld. Boven op het dak van zijn winkel bouwde hij een atelieruimte, waar de werkzaamheden plaatsvonden. Piet Clijsen leerde daar het vak van ramen maken van een vakman. Blijkbaar waren de twee het zo met elkaar eens dat beider naam op de ramen staat vermeld.

 

 

In 1946 tekende Piet Clijsen een contract voor zijn eerste echte atelier in de Locomotiefstraat; hij was hier werkzaam tot 1960. Twee verdiepingen boven elkaar waarvan de ruimtes op de eerste verdieping de echte werkruimte vormden. Vanaf de trap kwam je in een ruimte waar Berry en eventuele collega’s druk waren met het zetten van ramen en andere werkzaamheden. In de ruimte daarachter was Piet Clijsen druk met zijn ontwerpen.

A=woonhuis, B = atelier

 

 

In 1960 verhuisde Piet Clijsen naar een nieuw gebouwd atelier in de Joannes van Oisterwijkstraat in Tilburg, direct achter het woonhuis, op een landje dat hij had gekocht van zijn vriend de steenhouwer Schaapsmeerders. Het gebouw was voorzien van hoge en lage werkmuren, grote lichtbakken, twee ovens voor het branden van glas en er was alles waarvan een professionele glazenier maar zou kunnen dromen. Buiten, in de tuin, stonden naast een overkapte schuur, een lange rij van rekken met daarin al het waardevolle glas dat hij in de loop van de tijd had verzameld.

 

 

In 1974 verhuisde Piet Clijsen en zijn vrouw naar Eindhoven. Een schuur in de tuin liet hij verbouwen tot atelier. Helaas heeft hij er niet veel gebruik van kunnen maken. Op de eerste verdieping in het huis had hij een kamer ingericht om te kunnen tekenen en schilderen. Gelukkig heeft hij daarvan nog enkele jaren kunnen genieten.