Ted Fievez was scheikundeleraar en had geleerd hoe scheikundige reacties konden worden gebruikt om visuele effecten te manipuleren. Daarmee was zijn fascinatie voor glas ontstaan. Als getalenteerd tekenaar en schilder, waarvan de bewijzen overal in huis zijn te zien, was zijn keuze voor het vak van glazenier vervolgens snel gemaakt.

 

 

In 1953 ontwierp Piet Clijsen, in opdracht van de oblaten, 10 ramen, bestaande uit 9 panelen (50×50 cm), voor de Ave Maria Kapel in Tilburg, met als thema: Maria, vrouw van Jozef en moeder van Jezus.

De oblaten verlieten het klooster in 1970 waarna het gebouw voor allerlei andere doeleinden werd gebruikt. Begin jaren ’80 kreeg Ted van Pater de Vree het verzoek om te helpen om de ramen te restaureren, want ze zouden worden herplaatst in een nieuw te bouwen kerk  in het bisdom Keimoes in Zuid-Afrika.

Met dank aan Ted Fievez voor de professionele restauratie en medewerking aan dit verhaal.

Dat een verzoek om hulp makkelijk is gedaan maar dat het soms behoorlijk ingewikkeld is om eraan te voldoen, bleek in dit geval meer dan waar. De ramen in de Ave Maria Kapel waren namelijk nogal ruw uit hun cementen pleister gehaald en lagen in ‘duizenden’ stukken op de grond. Gelukkig bleek een broeder kleine foto’s te hebben van de ramen en die kon Ted gebruiken voor de restauratie. Ruim 2 à 3 jaar heeft hij eraan gewerkt. In 1989 zijn ze eindelijk geplaatst in de nieuwgebouwde kerk in Keimoes.

Ted en zijn vrouw Rietje waren uitgenodigd voor de opening van de kerk in Keimoes. Pas toen zag hij de ramen voor het eerst in het geheel; tijdens zijn werk waren het ‘slechts’ paneeltjes.