Hieronder staat de integrale tekst die gidsen gebruiken als ze bezoekers rondleiden door de kerk.

 

Clijsen had vanaf het begin van de jaren veertig een glasatelier, eerst in de Van Hogendorpstraat en later in de Lange Nieuwstraat.

In Tilburg maakte Clijsen ramen voor de Goirkese kerk

noordelijk  transept

 

ramen links : nr 22-25

Pastoor van Ars, bovenin het dorpje Ars verder het biechthoren en uitdeling aan armen.

St Franciscus van Asisie: Zonnelied, de wondetekenen in de handen en voeten,

en het kunnen spreken met de dieren (hier vissen)

Petrus Donders: bovenin het surnaamse hutje,  verder de relatie wevet en werkstudent

 

ramen rechts: nr 22 -26

Bendictus van Nursia, stichter van het westerse monnikendom.

Stichter van het klooster op de Monte Cassino , lijfspreuk was : Ora et Labora = Bidt en werk

Clemens Hofbauer;  ook redemptorist , ook zoals Peerke Donders met moeite (was bakker)

op latere leeftijd pas priester gewijd.  Leefde in Wenen.

Benedictus Jozef Labre ;hij besloot hij “vagebond van God” te worden omdat hij geweigerd werd bij kloosters.

besteedde zijn leven aan bedelen.

Hij stierf, ongeveer 35 jaar oud, op de trappen van de Santa Maria ai Monti in Rome.

Naar hem zijn de z.g. Labre huizen vernoemd voor dak en thuislozen/

 

Kleine absis: noord

oud Maria onbevlekt ontvangen beeld.

raam noord: nr 22-31

O.L.V. van Fatima, het zonnewonder met de herderskinderen nr

raam zuid:   nr 22-32

Catharine Laboure, zuster van Liefde van de H. Vincentius (Vliegkappen)

kreeg verschijningen in Parijs.

Zij ontvangt een medaille met daarop 2 harten, het Hart van Jezus met doornenkroon

en het hart van Maria dat met een dolk doorstoken wordt afgebeeld.

 

Grote absis achter oude hoofdaltaar.

Raam noord:  nr  22 – 34

God de Vader kijkt toe hoe engel Michael de draak doorboord

Raam zuid:   nr  22 – 35

Johannes schrijft het boek der Openbaring op Patmos.

 

Kleine absis ; zuid

oud H, Hart beeld.

Raam noord: 22 – 41

  1. Maria Alacoque in bovenin kelk met Hostie,

Indien men 9 eerste vrijdagen achtereen de H,Mis bijwoont , zal men niet verloren gaan

raam zuid:   22 -42

Maria Magdalena onder het kruis. Bovenin INRI  Jesus Nazarrenus Rex Judeorum . Soldaat met lans.

 

In de zuidelijke zijbeuk: nr 22 – 67

voorstellend 6 parochie-kerkgebouwen van Tilburg uit ’t Goirke voortgekomen

Willibrordus met de kerk van Loven.

Maria Onbevlekt Ontvangen met kerk van de Heikant.

Antonius van Padua met de kerk van de Hoefstraat

 

nr 22 – 69

St Vincentius a Paulo met de paterskerk uit de Gasthuis-straat

St Dionysius met de kerk van voor 1938 van ’t Goirke

  1. Leonardus van Veghel met de kerk van den Besterd.