Huize Goirke is in de loop van zo’n 150 jaar door ver- en nieuwbouw een statig maar vooral eigenzinnig gebouw geworden. Dat komt door de steeds veranderende functie van de gebouwen – van armenopvang tot eerste sociale voorzieningsgebouw van Tilburg tot klooster tot woningencomplex – maar vooral door de architectuur met allerlei monumentale kenmerken. In 2002 kreeg het formeel de status van Rijksmonument.

Een foto van waarschijnlijk rond 1855 toont de twee nieuwe vleugels die richting de straatkant waren gebouwd, met links de lapel.

St. Ignatiusgesticht, Tilburg

Deze is als zodanig eigenlijk niet herkenbaar; de twee gebouwen zijn nagenoeg identiek.

Anders is de binnenkant, die weelderig en overdadig is versierd met beelden, schilderijen, kandelaars, muurschilderingen en wat al niet meer.

Fresco’s versieren het priesterkoor. De bovenste stelt de Kroning van Maria door de Goddelijke Drie-eenheid voor: God de Vader (rechts), God de Zoon (links) en God de Heilige Geest. Standaard werden heiligen en engelen afgebeeld die de kroning bijwoonden., van belang voor deze beschrijving zal blijken.

 

Kapel van het St. Ignatiusgesticht, Tilburg

Kroning van Maria door de Goddelijke Drie-eenheid: God de Vader (rechts), God de Zoon (links) en God de Heilige Geest erboven. Standaard werden heiligen en engelen afgebeeld die de kroning bijwoonden.

Close-up oorspronkelijke fresco

Onder de foto van de kapel staat een detail van de genoemde fresco. Helaas niet erg duidelijk maar de persoon rechts met de baard lijkt het meest op God de Vader, vandaar de duiding van de andere twee.

Als onze interpretatie juist is dateert de fresco van Piet Clijsen van 1935, of daaromtrent en was hij 26 jaar oud.

Blijkbaar hield hij niet van imiteren en koos voor een soort van eigen aanpak van een bekend en vaak gekozen thema. De groepen heiligen en engelen bracht hij terug tot twee. Hierdoor krijgt de voorstelling een meer persoonlijk en intiem karakter. Wilde hij hiermee hert karakter van de kapel benadrukken als een bidplaats voor een specifieke groep: de Zusters van Liefde en de mensen voor wie zij zorgden?

In 2000 zagen wij de fresco voor het eerst. Helaas woedde er een grote brand in het gebouwencomplex in de Goirkestraat, die veel verwoestte en de fresco van Piet Clijsen liet verdwijnen, alsof die er nooit was geweest. Veel kunst vergaat het zo, waardoor er steeds ruimte is voor nieuwe.

Zie ook: Huize Goirke: in de brand