Ome Harrie was getrouwd met tante Annie, zus van Piet Clijsen. Er moet een bijzondere relatie hebben bestaan tussen de twee families. Zo mocht ik, best uitzonderlijk voor die tijd en pas 11 jaar oud, bij mijn neefje Ruud logeren, hun jongste zoon. Maar er zijn meer aanwijzingen.

Ome Harrie overleed jong, slechts 53 jaar. Piet Clijsen werd gevraagd een steen te ontwerpen en daarvoor samen te werken met Leo en Bart, twee andere zonen. In hoeverre hun ontwerpen hebben bijgedragen aan de inspiratie van Piet Clijsen is niet meer te achterhalen. In het RAT is een schets te vinden van het ontwerp.

 

 

 

 

Leo en Bart hebben op aanwijzingen van Piet Clijsen, de mozaïek uitgevoerd door de steentjes in te leggen, met een imdrukwekkend en persoonlijk eerbetoon aan hun vader als resultaat.

Kortgeleden hebben we ontdekt dat Piet Clijsen al op jonge leeftijd een portret heeft geschilderd van ome Harrie (boven rechts). Beide waren toen 29/30 jaar oud.

Was het een oefening of een verzoek van ome Harrie of misschien een combinatie van die twee? Bekend is dat Piet Clijsen graag schilderde en die vaardigheid ook bleef ontwikkelen door bijvoorbeeld met collega kunstenaars schilderklassen te organiseren.

Opvallend is dat het schilderij is gesigneerd, een aanwijzing dat het portret klaar was en voldeed aan wat de schilder wilde.